Stuur Chris Timmerman een whatsapp bericht
06 344 96 979 info@christimmerman.nl

Privacy statement

Inleiding

Als bezoeker van deze website laat u bewust en onbewust persoonsgegevens achter. Welke gegevens houdt de website dan precies bij en met welke redenen vindt dit plaats? Deze gegevens mogen natuurlijk niet in verkeerde handen vallen, dus wie zit er achter deze website en met welke bedrijven wordt deze informatie gedeeld? Tot slot, wat kunt u doen als u het niet eens bent met deze gang van zaken? Dit leest u in deze privacy-voorwaarden.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Deze website is eigendom van Chris Timmerman, gevestigd op Hidalgoweg 4E te Leeuwarden. Bij de Kamer van Koophandel staat dit bedrijf geregistreerd met nummer 62346067.

Chris Timmerman is dus de verwerkingsverantwoordelijke binnen de website.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen tijdens uw website-bezoek:

 • IP-adressen en informatie over de browser/apparatuur waarmee de website bezocht wordt, waarbij op basis van IP-adres ook de locatie wordt herleidt.
 • Websitegebruik

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen bij het versturen contactformulieren:

 • De gevraagde gegevens in het formulier

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen bij reviews via Insocial

 • Indien verstrekt, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en foto
 • Uw review

De persoonsgegevens die binnen de website zelf worden opgeslagen (uitsluitend via contactformulieren) kunnen alleen versleuteld via een versleutelde verbinding worden bereikt. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk door bevoegde personen, met de juiste login gegevens.

Persoonsgegevens die extern opgeslagen worden, zullen versleuteld worden verzonden en zijn eveneens alleen voor bevoegden inzichtelijk. Met deze externe partijen zijn verwerkers overeenkomsten gesloten.

In het geval van analytische data die met Google Analytics wordt gedeeld zijn de volgende stappen ondernomen:

 • het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, waardoor deze gegevens anoniem worden 

Wat is het doel van de verwerkte persoonsgegevens?

Bij algemeen websitebezoek

 • Gegevens voor statistieken die weergeven hoe de website presteert
 • Het gebruik van de website en statistieken hierover
 • Het verstrekken van bezoekgedrag aan derden
 • Het verbeteren van website, om een betere beleving te creëren
 • Het waarborgen van de veiligheid op de website

Bij het invullen van contactformulieren

 • Het afhandelen van uw vragen, inclusief back-up systeem voor indien e-mails niet aankomen.
 • Het opstellen van offertes

Cv-wijzer formulieren

 • Het opstellen van offertes


Bewaartermijn persoonsgegevens

Op alle door Christimmerman, opgeslagen gegevens zit een bewaartermijn. Deze zijn als volgt:

Opgeslagen formulieren: 2 jaar
Website analytische data via Google Analytics: 26 maanden

Welke cookies worden er binnen de website gebruikt?

Binnen de website van Christimmerman, wordt uitsluitend gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies. Bij de analytische cookies betreft het cookies van Google Analytics, gebruikt om bezoekersaantallen te meten en te analyseren.

Aan welke bedrijven worden persoonsgegevens verstrekt?

Persoonsgegevens over websitebezoeken en analyses worden gedeeld met Google Analytics.

Welke rechten heeft de websitebezoeker?

Elke websitebezoeker heeft het recht om inzage te krijgen in de eigen persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen binnen de website van Christimmerman of bij externe partijen. Tevens kunnen persoonsgegevens op verzoek van de websitebezoeker worden bewerkt of aangevuld, mits die niet in strijd met de wet is. Om dit op te vragen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier. Verstuur hierbij dan ook uw identificatiegegevens.

Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling van uw verzoeken of de opslag van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.